Politika o zaštiti privatnosti i kolačićima

Kratak pregled politike o zaštiti
Privatnosti i kolačićima


Ko smo mi?

Mi smo kompanija MAISON ADORABLE DOO, Beograd, i mi obrađujemo i štitimo Vaše podatke o ličnosti.

Opšte

Zaštita Vaših ličnih podataka i poštovanje odgovarajućih zakonskih obaveza, između ostalog na osnovu Osnovne uredbe EU o zaštiti podataka, nama (MAISON ADORABLE DOO) veoma su važni. Obrada ličnih podataka uvek se vrši uz pridržavanje odredbi Osnovne uredbe o zaštiti podataka i u skladu sa nacionalnim odredbama o zaštiti podataka. Na osnovu ove izjave o zaštiti podataka želimo da Vas informišemo o sadržaju i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Osim toga, Vi se (kao lice čiji podaci se obrađuju) na osnovu ove izjave o zaštiti podataka informišete o Vašim pravima.

MAISON ADORABLE DOO kao odgovorno lice (u vezi s tim videti dole u tekstu) sprovelo je sveobuhvatne tehničke i organizacione mere u svrhu obezbeđenja pouzdane zaštite podataka koji se obrađuju u okviru internet stranica. Međutim, prenosi podataka između Vašeg krajnjeg uređaja i našeg servera mogu u principu da sadrže slabosti, pre svega ukoliko preko nekog uređaja komunicirate sa našim serverom, koji je preuzelo strano lice.

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa bezbednošću, informacije možete da dobijete putem e-mail-a ili telefonom.

Odredbe pojmova?

 • Ova izjava o zaštiti podataka zasniva se na odredbama i definicijama Osnovne uredbe o zaštiti podataka. Naša izjava o zaštiti podataka treba da bude čitljiva i razumljiva kako za posetioce, tako i za klijenti i poslovne partnere. Da bi se to obezbedilo, sledi kratko objašnjenje pojmova upotrebljenih u ovoj izjavi o zaštiti podataka: 

Lični podaci

 • Lični podaci su sve informacije koje se odnose na neko fizičko lice koje može da se identifikuje.

Lice čiji se podaci obrađuju

 • Lice čiji podaci se obrađuju jeste svako fizičko lice koje može da se identifikuje, čije lične podatke obrađuje neko odgovorno preduzeće.

Odgovorno lice

 • Odgovorno lice je preduzeće koje prikuplja podatke predmetnih lica i odlučuje o svrhama i sredstvima obrade.

Obrađivač naloga

 • Obrađivač naloga je neko fizičko lice ili neko preduzeće, koje je od strane odgovornog lica uključeno u obradu.

Primalac

 • Primalac je neko fizičko ili pravno lice, neka javna služba, kojem odnosno kojoj se lični podaci čine dostupnim.

Treće lice

 • Treće lice je neko fizičko ili pravno lice ili javna služba, koje odnosno koja za odgovorno lice ili obrađivača po nalogu obrađuje lične podatke.

Obrada

 • Obrada je svaki navedeni postupak u vezi sa ličnim podacima. Ona obuhvata od prikupljanja, preko memorisanja, sve do ograničavanja ili brisanja podataka.

Ograničenje obrade

 • Ograničenje obrade znači smanjenje upotrebe ličnih podataka.

Saglasnost

 • Saglasnost je svaka data izjava, na osnovu koje neko lice izjavljuje da je saglasno sa obradom ličnih podataka koji se na isto odnose.

Opoziv

 • Na osnovu opoziva neko lice odgovornom licu oduzima pravo na obradu na osnovu saglasnosti.

Za koju svrhu koristimo vaše podatke?

 • Vaše podatke (koji su prikupljeni putem interneta ili lično) koristimo, između ostalog, da upravljamo Vašom registracijom kao korisnika, da upravljamo Vašim kupovinama proizvoda ili usluga, da Vam pružimo odgovore na upite i, ako želite, da Vam šaljemo prilagođene komunikacije.

Zašto koristimo vaše podatke?

 • Imamo pravni osnov za obradu Vaših podataka iz različiith razloga. Glavni razlog je taj što moramo da obrađujemo Vaše podatke sa ciljem izvršavanja ugovora koji prihvatate sa nama kada se registrujete i kada obavljate kupovinu ili koristite bilo koju od naših usluga ili funkcija. Vaše podatke koristimo i iz drugih razloga, na primer, da Vam odgovorimo na upite ili da Vam šaljemo biltene koje ste zatražili od nas.

Vaša prava

 • Imate pravo da pristupate, ispravljate ili brišete svoje podatke o ličnosti. U određenim slučajevima, takođe Vam sleduju druga prava, kao što je na primer pravo da se usprotivite našoj upotrebi vaših podataka ili prenosu vaših podataka, kao što je obrazloženo detaljno u nastavku.

Savetujemo Vam da pročitate celu našu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima u nastavku da biste podrobno razumeli način na koji koristimo Vaše podatke o ličnosti i Vaša prava na podatke.

U ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika i kupaca, bez obzira na kanale ili sredstva koje koristite u komunikaciji sa nama.

Ako želite da dobijete informacije o načinu na koji koristimo kolačiće i slična sredstva koja se mogu instalirati na uređajima naših kupaca i korisnika, preporučujemo Vam da pogledate Politiku o kolačićima.

Transparentni smo po pitanju toga šta radimo sa Vašim podacima o ličnosti, da bismo Vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja Vaših podataka, kao i prava koja Vam sleduju u vezi sa Vašim podacima:

 • Trajno vam obezbeđujemo dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, koje možete da proverite kada Vam bude potrebno, a pored toga, takođe možete da pronađete dodatne informacije o tome kako koristimo Vaše podatke u Vašoj interakciji sa nama.

Postoje određene odredbe koje redovno koristimo u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima:

 • Kada govorimo o našem veb-sajtu, uopšteno pod tim podrazumevamo sve kanale ili sredstva koje ste možda koristili.

Ko je rukovalac vaših podataka?

Vaši rukovaoci podataka su:

MAISON ADORABLE DOO, kompanija koja ima sedište u Beogradu i bavi se online maloprodajom i veleprodajom kućnog dekora.

Adresa: Beogradskog bataljona 53, Čukarica 11030, Beograd, Srbija.

E-mail adresa za zaštitu podataka: [email protected]

Drugim rečima, MAISON ADORABDLE DOO je zadužen za obradu i zaštitu vaših podataka o ličnosti.

Prikupljanje podataka/ poseta internet stranici

Pri poseti našim internet stranicama se pri svakom pozivanju odgovarajuće internet stranice prikuplja niz podataka i informacija, koje se memorišu u log fajlovima na serveru. Između ostalog se na taj način prikupljaju informacije o:

 • tipovima i verzijama pretraživača,
 • operativnom sistemu Vašeg kompjutera,
 • internet stranici sa koje ste prosleđeni kod nas,
 • aktiviranim stranicama na našem internet serveru,
 • datumu i vremenu Vaše posete,
 • Vašoj IP-adresi,
 • Vašem internet servis provajderu.

Pri upotrebi tih anonimno prikupljenih informacija MAISON ADORABLE DOO u principu ne može da donosi zaključke u vezi sa licem čiji podaci se prikupljaju. Međutim, ti podaci su potrebni da bi se sadržaji naših internet stranica korektno postavili i optimalno prikazali za Vas, kao i da bi se nadležnim organima u slučaju hakerskog napada obezbedile neophodne informacije. Ti podaci se zato od strane MAISON ADORABLE DOO s jedne strane obrađuju u statističke svrhe, a s druge strane služe kao tehnička mera, da bi se obezbedila zaštita podataka i bezbednost te obrade i Vaših podataka. Podaci se nakon statističke procene u periodu od 36 meseci brišu.

Zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

U zavisnosti od svrhe zbog koje obrađujemo vaše podatke s vremena na vreme, kao što je obrazloženo ispod, moramo da obrađujemo jednu ili drugu vrstu podataka, koji će uopšteno u zavisnosti od svakog zasebnog slučaja biti sledeći:

– Vaši identifikacioni podaci (Vaše ime, prezime, slika, e-mail adresa, adresa, telefon, jezik i tržište sa kog komunicirate sa nama, podaci za kontakt, broj lične karte ili drugi dokument iz poreskih razloga u slučaju povraćaja novca.);

Ekonomski podaci i podaci o transakcijama (Vaši podaci o plaćanju ili o kartici, podaci o vašim kupovinama, porudžbinama, povraćajima.);

– Informacije o povezivanju, geolokaciji i/ili pretraživanju (podaci o lokaciji, identifikacioni broj uređaja ili ID oglašavanja.);

Komercijalne informacije (ako ste se pretplatili za naš bilten),

– Informacije o vašem stilu i izborima.


Nemojte da zaboravite da ćemo, kada od Vas zatražimo da unesete podatke o ličnosti, da bismo Vam obezbedili pristup bilo kojoj funkciji ili usluzi veb-sajta, određena polja označiti kao obavezna, jer su to podaci koji su nam neophodni da bismo mogli da obezbedimo uslugu ili da Vam omogućimo pristup datoj funkciji. Imajte u vidu da, ako odlučite da nam ne obezbedite dostupnost tih podataka, možda nećete moći da obavite svoju korisničku registraciju ili možda nećete moći da koristite date usluge ili funkcije.

U posebnim slučajevima treća strana može pružiti podatke o Vama, koristeći značajku ili uslugu dostupnu na web-sajtu, na primer kako bi Vam poslala poklon karticu ili isporučila narudžbu na Vašu adresu. U takvim slučajevima obrađujemo samo one vaše podatke koji su nam bitni za takvu značajku ili uslugu, kao što je navedeno u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima.

U drugim slučajevima ćemo možda prikupljati informacije pasivno jer možemo koristiti alatke za praćenje kao što su kolačići pretraživača i druge slične tehnologije na našem web-sajtui u okviru komunikacije sa Vama. U zavisnosti od toga kako komunicirate sa našom Platformom, tj. u zavisnosti od usluga, proizvoda ili funkcija koje želite da koristite, obrađivaćemo Vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

Da bismo upravljali Vašom registracijom kao korisnika online prodavnice.
Ako odlučite da postanete registrovani korisnik naše online prodavnice, moramo da obrađujemo Vaše podatke da Vas identifikujemo kao korisnika online prodavnice i da odobrimo Vaš pristup njenim različitim funkcijama, proizvodima i uslugama koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku. Možete da otkažete svoj nalog registrovanog korisnika tako što ćete nam se obratiti putem Korisničke službe.

Ovim Vas obaveštavamo da će podaci koje prikupljamo o Vašim aktivnostima, a koji su prikupljeni putem različitih kanala web-sajta i obuhvataju kupovine, ostati povezani sa Vašim nalogom kako bi se omogućio objedinjeni pristup svim informacijama.

Za razvijanje i sprovođenje ugovora o kupovini ili uslugama koji ste sklopili sa nama na online prodavnici.
Ova svrha uključuje obradu Vaših podataka uglavnom zbog sledećeg:

Da bismo stupili u kontakt sa Vama zbog obaveštenja o ažuriranjima ili informativnim obaveštenjima koja se odnose na ugovorene funkcije, proizvode ili usluge, uključujući ankete za utvrđivanje kvaliteta, kao i da bismo mogli da ustanovimo stepen zadovoljstva korisnika obezbeđenom uslugom.

Za upravljanje plaćanjem proizvoda koje kupite, bez obzira na primenjeni postupak plaćanja. Na primer:

 • Ako prilikom kupovne bilo kog od naših proizvoda putem veb-sajta ili aplikacije, izaberete da aktivirate funkciju čuvanja informacija o plaćanju i adresi isporuke za buduće kupovine, moramo da obrađujemo naznačene podatke za aktivaciju i razvoj date funkcije. Davanje pristanka za aktivaciju ove funkcije omogućava da se Vaše informacije o plaćanju koje se automatski unose pojave prilikom narednih kupovina tako da ne morate da ih unosite prilikom svake nove obrade, a smatra se da su dati podaci važeći i na snazi za naredne kupovine. Možete da promenite ili otkažete podatke o plaćanju kartice u svakom trenutku putem odeljka sa informacijama za plaćanje, bilo putem registrovanog korisničkog naloga na veb-sajtu ili u odeljku Moj nalog.

Za aktivaciju mehanizama za prevenciju i utvrđivanje neovlašćenog korištenja online prodavnice (na primer, tokom kupovine i povraćaja kao i potencijalnih prevara počinjenih na Vašu i/ili našu štetu. Ukoliko smatramo da je došlo do transakcije koja nalikuje prevari ili ukoliko utvrdimo neuobičajeno ponašanje koje upućuje na pokušaj zloupotrebe naših opcija, proizvoda ili usluga, takva obrada može imati za posledicu blokiranje transakcije ili brisanje Vašeg korisničkog naloga.

Za upravljanje potencijalnim povraćajima nakon kupovine za koji ćemo tražiti broj lične karte ili drugi dokument iz poreskih razloga i za upravljanje zahtevima za informacije o dostupnosti artikala, rezervacijama proizvoda putem Platforme, u zavisnosti od dostupnosti datih opcije s vremena na vreme.

Za svrhe fakturisanja i da bi Vam se obezbedila dostupnost ulaznica i faktura o kupovini koju ste obavili putem web-sajta.

Da bismo se postarali da možete da koristite druge dostupne funkcije ili usluge, kao što su kupovina, upravljanje i korišćenje poklon vaučera.

Da bismo ispunili zahteve ili uslove primena koje sprovodite putem kanala korisničke podrške.

Obrađujemo isključivo podatke o ličnosti koji su strogo neophodni za upravljanje i obrađivanje Vaših zahteva ili primena.

Ako nam se obratite putem telefona, poziv će možda biti snimljen za potrebe osiguravanja kvaliteta i kako bismo mogli da vam odgovorimo na zahtev.

U zavisnosti od dostupnosti, ako odlučite da koristite WhatsApp kao kanal komunikacije sa korisničkom podrškom, broj vašeg telefona ćemo deliti sa kompanijom WhatsApp Inc. (koja se nalazi u SAD) kako bismo potvrdili da ste korisnik ove usluge. Preporučujemo vam da pregledate podešavanja privatnosti i da pročitate politiku privatnosti aplikacije WhatsApp kako biste dobili detaljnije informacije o načinu na koji WhatsApp koristi lične podatke korisnika.

U zavisnosti od dostupnosti, ako odlučite da komunicirate sa korisničkom podrškom putem usluge ćaskanja društvene mreže ili drugog saradnika, neki od ličnih podataka, kao što su ime ili korisničko ime, uvoze se sa naloga društvene mreže ili saradnika. Takođe, imajte na umu da su podaci koje prosledite preko ove usluge dostupni društvenoj mreži ili saradniku i podležu njihovim politikama privatnosti. Shodno tome, preporučujemo vam da pregledate podešavanja privatnosti i da pročitate politike privatnosti društvene mreže ili saradnika kako biste dobili detaljnije informacije o načinu na koji koriste lične podatke kada koristite njihove usluge.

Za marketinške svrhe.

Ova svrha uključuje obradu Vaših podataka uglavnom zbog sledećeg:

Za personalizaciju usluga koje Vam nudimo i ponudu preporuka na osnovu Vaših interakcija sa nama na platformi i analize vašeg korisničkog profila (na primer, na osnovu Vaših pređašnjih kupovina i istorije pretraživanja).
Ako i kada se pretplatite za naš bilten, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti da bismo upravljali Vašom pretplatom, uključujući slanje prilagođenih informacija o našim proizvodima ili uslugama na različite načine (putem imejla ili SMS poruka)..
U skladu sa tim, imajte u vidu da ova obrada podataka podrazumeva analizu vašeg profila kao korisnika ili klijenta da bi se utvrdili vaši izbori, a samim tim i koji proizvodi i usluge najviše odgovaraju Vašem stilu prilikom slanja informacija. Na primer, na osnovu istorije Vaše kupovine i pretrage (tj. u zavisnosti od artikala na koje ste kliknuli), predlagaćemo Vam proizvode za koje smatramo da će Vas zanimati i, ako ste registrovani korisnik, obezbedićemo Vam i funkciju „povraćaja korpe”.
Za prikazivanje oglasa na internetu koje možete vidjeti prilikom posjećivanja mrežnih mesta ili aplikacija (na primjer, na društvenim mrežama). Oglasi koje vidite mogu biti nasumični, ali se može dogoditi da budu povezani sa Vašim sklonostima ili kupovinama, kao i sa Vašom istorijom pretraživanja.

Ukoliko koristite društvene mreže, možemo pružati određene informacije kompanijama sa kojima sarađujemo kako bi oni mogli da Vam prikazuju oglase našeg brenda i, uopšteno, nuditi Vama i korisnicima poput Vas oglase koji uzimaju u obzir Vaš profil na takvim društvenim mrežama. Ukoliko želite da saznate više o korišćenju svojih podataka i o principima oglašavanja na društvenim mrežama, savetujemo Vam da pročitate pravila o zaštiti privatnosti onih društvenih mreža na kojima imate svoje profile.

Koristimo Vaše podatke i kako bismo izvršili merenja i segmentirane analize oglasa koje prikazujemo korisnicima na nekim platformama naših saradnika. Da bismo to postigli, sarađujemo sa takvim trećim stranama koje nam pružaju potrebnu tehnologiju za korišćenje takvih usluga (na primer, kolačiće, piksele, SDK-ove). Imajte na umu da, iako takvim saradnicima ne pružamo identifikaciju ličnih podataka, svaki put im pružamo određeni oblik identifikatora (na primer, ID oglasa povezan sa uređajem, identifikator povezan sa kolačićem i slično). Ukoliko želite da saznate više o ovoj temi, molimo vas da pročitate Pravila o kolačićima. Takođe, možete resetovati svoj ID oglasa ili onemogućiti personalizovane oglase na svom uređaju tako što ćete podesiti željene postavke u odeljku Podešavanja na svom uređaju.
Obogaćivanje podataka: Vaše lične podatke prikupljene iz raznih izvora možemo, u određenim okolnostima, objediniti u cilju poboljšanja našeg razumevanja Vaših potreba i sklonosti vezanih za naše proizvode i usluge (kao i radi potrebe analiza, stvaranja korisničkih profila, istraživanja tržišta, ispitivanja kvaliteta i poboljšanja naših interakcija sa kupcima). To se, na primer, odnosi na način na koji možemo povezivati Vaše podatke ukoliko imate registrovani nalog i kupujete kao gost, koristeći istu imejl adresu povezanu sa Vašim nalogom odnosno sa podacima koji se automatski prikupljaju (na primer, IP i MAC adrese ili metapodaci), a koje možemo povezati sa podacima koje ste nam pružili svojom aktivnošću na platformi ili u bilo kojoj našoj prodavnici (na primer,podaci vezani za vaše kupovine, u prodajnim objektima ili onlajn, vaše sklonosti i slično).
Za obavljanje promotivnih radnji (na primer, za organizaciju takmičenja ili slanje liste artikala skladištene na imejl adresi koju naznačite). Ako učestvujete u bilo kakvoj promotivnoj akciji dajete nam ovlašćenje da obrađujemo podatke o ličnosti koje ste podelili sa nama u zavisnosti od promotivne akcije i da ih otkrijemo putem različitih medijuma kao što su društvene mreže ili sama Platforma. U svakoj promotivnoj akciji u kojoj učestvujete biće Vam dostupni odredbe i uslovi u kojima ćemo priložiti detaljnije informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti.
Za deljenje fotografija ili slika koje ste podelili javno na Platformi ili putem naših kanala na društvenim mrežama, pod uslovom da za tu svrhu date izričiti pristanak.

Kako nam je pravno dopušteno da obrađujemo vaše podatke?

Pravni osnov po kom nam je dopušteno da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti takođe zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo, kao što je obrazloženo u daljem tekstu:

Za upravljanje Vašom korisničkom registracijom na veb-sajtu.

 • Obrađujemo Vaše podatke jer je to neophodno u skladu sa odredbama koje regulišu korišćenje veb-sajta. Drugim rečima, da biste mogli da se registrujete kao korisnik na Platformi, moramo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti jer u suprotnom ne bismo mogli da upravljamo Vašom registracijom.
 • Smatramo da imamo legitimni interes za povezivanje Vašeg naloga sa kupovinama i podacima o vašim aktivnostima prikupljenim putem različitih kanala na Platformi

Razvijanje, izvršenje i sklapanje ugovora o kupovini ili uslugama za sklapanje ugovora o kupovini ili uslugama sa Vama.

 • Obrađujemo Vaše podatke jer nam je to neophodno za sklapanje ugovora o kupovini ili uslugama sa Vama.

 • Određene vrste obrade podataka koje se odnose na proces kupovine aktiviraju se samo zato što ih zatražite ili odobrite, kao što je slučaj sa informacijama o plaćanju za buduće kupovine. U tim slučajevima naša obrada Vaših podataka podržana je Vašim pristankom. Pored toga, obrađujemo podatke o lokaciji kada nam date pristanak kako bismo Vam ponudili određene usluge putem aplikacije prilikom poseta nekih od naših fizičkih prodavnica.

 • Smatramo da imamo legitiman interes za sprovođenje neophodnih verifikacija da bi se detektovala i sprečila potencijalna prevara kada obavljate kupovinu. Smatramo da je obrada ovih podataka pozitivna za sve uključene strane: za Vas jer nam omogućava sprovođenje mera koje Vas štite od pokušaja prevare trećih strana; za nas jer na taj način izbegavamo neovlašćeno korišćenje web-sajta; za naše kupce i društvo jer onemogućavanjem i otkrivanjem aktivnosti prevare štitimo i njihove interese.

Korisnička podrška

 • Smatramo da imamo legitimni interes u pružanju odgovora na zahteve ili konsultacije koje ste uputili putem postojećih različitih kanala za kontakt. Smatramo da je obrada tih podataka takođe korisna za Vas u meri koja nam omogućava da vam pružamo pomoć na adekvatan način i da pružimo odgovor za upućene konsultacije.

Marketing

 • Zakonski nam je dopušteno da obrađujemo Vaše podatke za marketinške svrhe na osnovu prethodne eksplicitne saglasnosti koju ste nam dali.

 • Da bismo vam prikazali prilagođene informacije, smatramo da imamo legitimni interes da obavimo profilisanje na osnovu informacija koje imamo o Vama (kao što su istorija vaše pretrage, izbora ili kupovine) i podataka o ličnosti koje ste nam priložili, s obzirom na to da smatramo da je obrada ove vrste podataka takođe korisna za Vas jer Vam omogućava da unapredite korisničko iskustvo i da pristupite informacijama u skladu sa svojim izborima.

Analiza korisnosti i kvaliteta

 • Smatramo da imamo legitimni interes u analizi korisnosti Platforme i stepena zadovoljstva korisnika, zato što smatramo da je obrada ovih podataka takođe korisna za Vas jer je svrha da se unapredi korisničko iskustvo i da se obezbedi usluga višeg kvaliteta.

Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Vreme čuvanja vaših podataka zavisi od svrhe za koju ih obrađujemo, kao što je obrazloženo u nastavku:

Za upravljanje Vašom korisničkom registracijom na veb – sajtu

 • Vaše podatke obrađujemo dok ste registrovani korisnik (odnosno, dok ne odlučite da poništite pretplatu).

Razvijanje, izvršenje i sklapanje ugovora o kupovini ili uslugama

 • Vaše podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za upravljanje Vašom kupovinom proizvoda ili usluga, uključujući potencijalne povraćaje, žalbe ili zahteve koji se odnose na kupovinu datih proizvoda ili usluga.
 • Ponekad ćemo samo obrađivati podatke do trenutka koji vi odredite, kao što je slučaj sa podacima za plaćanje koje ste zatražili da skladištimo za buduće kupovine.

Korisnička podrška

 • Vaše podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje Vaših zahteva ili prijava.

Marketing

 • Vaše podatke obrađujemo dok se ne odjavite.
 • Takođe, prikazivaćemo Vam personalizovane oglase dok ne promenite podešavanja uređaja, pregledača i/ili kolačića kako biste opozvali dozvolu za takve radnje.
 • Ako učestvujete u promotivnim akcijama, podatke čuvamo šest (6) meseci od završetka akcije.

Analiza korisnosti i kvaliteta

 • Vaše podatke povremeno obrađujemo tokom perioda kada sprovodimo posebne radnje ili ankete za procenu kvaliteta ili dok ne pretvorimo podatke o Vašim pretragama u anonimne.

Bez obzira na činjenicu da vaše podatke obrađujemo tokom vremena koje je strogo neophodno za postizanje date svrhe, naknadno ih čuvamo skladištene i zaštićene na odgovarajući način tokom perioda kada se može javiti dužnost da se oni obrade, povremeno u skladu sa važećim zakonom. Kada istekne vremensko ograničenje za svaku potencijalnu radnju, brišemo podatke o ličnosti.

Da li delimo podatke sa trećim stranama?

Da bismo ispunili svrhe navedene u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima, moramo trećim stranama da obezbedimo pristup vašim podacima o ličnosti koji nam pružaju podršku u uslugama koje Vam pružamo tj.:

 • finansijskim ustanovama,
 • entitetima za detekciju i sprečavanje prevara,
 • pružateljima tehnoloških i analitičkih usluga,
 • pružateljima i partnerima logističkih, prijevoznih i dostavnih usluga i/ili njihovim partnerskim ustanovama,
 • pružaocima usluga koje se tiču korisničke podrške,
 • pružaocima usluga i saradnicima iz oblasti marketinga i publiciteta, poput veb-sajtova društvenih mreža, reklamnih agencija ili reklamnih partnera.

Za svrhe efikasnosti usluge, neki od ovih pružaoca usluga nalaze se na teritorijama van Evropske ekonomske zone koje ne pružaju isti nivo zaštite podataka kao Evropska unija i koje možda nisu na listi država koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka koji izdaje nadležni organ za zaštitu podataka u Srbiji. U takvim slučajevima, obaveštavamo Vas da prenosimo Vaše podatke uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera kako bi Vaši podaci uvek bili bezbedni i u tom cilju koristimo najprikladnije alatke za međunarodni prenos podataka, u skladu sa standardnim ugovornim klauzulama i drugim relevantnim dopunskim merama. Možete pregledati sadržaj takvih standardnih ugovornih klauzula na sledećem linku: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data- transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Koja su vaša prava kada nam obezbeđujete dostupnost svojih podataka?

Preuzimamo odgovornost za čuvanje Vaših podatke o ličnosti kao poverljivih informacija i za to da Vam omogućimo da realizujete svoja prava. Vi bez ikakve naknade možete da ostvarujete svoja prava tako što nam pošaljete imejl na našu adresu elektronske pošte ([email protected]), u kom ćete nas jednostavno obavestiti o svom zahtevu i pravu koje želite da ostvarite. Ako smatramo da je to neophodno da bismo mogli da Vas identifikujemo, možemo da zatražimo od Vas da nam dostavite primerak dokumenta kojim dokazujete svoj identitet.

Pored toga, možemo Vam ponuditi mogućnost da ostvarujete svoja prava i da konfigurišete podešavanja privatnosti prilikom korišćenja nekih od naših usluga ili Vam staviti na raspolaganje određene kanale na našoj Platformi.

Pre svega, bez obzira na svrhu ili pravni osnov na koje se pozivamo za obradu Vaših podataka, imate sledeća prava:

Da zatražite pristup svojim podacima o ličnosti kojima raspolažemo.

Da zatražite da ispravimo podatke o ličnosti kojima raspolažemo. Po opštem pravilu, morate da nam priložite isključivo svoje podatke, a ne podatke trećih strana, osim u meri koja je inače dopuštena u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima.

Da zatražite da izbrišemo vaše podatke o ličnosti u meri u kojoj više nisu neophodni za svrhu zbog koje moramo da nastavimo da ih obrađujemo, kao što smo prethodno obrazložili, ili kada nam više nije pravno dopušteno da ih obrađujemo.

Da zatražite da otkažemo ili ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti, što podrazumeva da u određenim slučajevima možete da zatražite od nas da privremeno suspendujemo obradu podataka ili da ih čuvamo duže nego što je potrebno.

Ako ste nam priložili saglasnost za obradu Vaših podataka za bilo koju svrhu, takođe imate pravo da povučete tu saglasnost u svakom trenutku. Neke od okolnosti u kojima možete da povučete svoju saglasnost navedene su u odeljku 2 gde obrazlažemo za koje svrhe obrađujemo vaše podatke.

Ako ne želite da šaljemo informacije trećim stranama kako bi vam se prikazivali oglasi, to možete da postignete na nekoliko načina, na primer, tako što ćete promeniti podešavanja na uređaju, pregledaču i/ili podešavanja kolačića, pregledati politike privatnosti i podešavanja sajtova društvenih mreža na kojima imate profile ili tako što ćete nam poslati imejl na gorenavedenu imejl adresu i obavestiti nas o svom zahtevu.

Kada nam je zakonski dopušteno da obrađujemo Vaše podatke na osnovu Vaše saglasnosti ili zbog svrhe ugovora, kao što je obrazloženo u odeljku 3, takođe imate pravo da zatražite prenosivost podataka o ličnosti. To znači da imate pravo da dobijate podatke o ličnosti čiju ste nam dostupnost obezbedili u strukturiranom formatu koji se uobičajeno koristi i koji se može mašinski očitati, da bi mogli da se prenesu drugom entitetu direktno bez prepreka po nas.

Pored toga, kada se obrada vaših podataka zasniva na našem legitimnom interesu, takođe imate pravo da se usprotivite obradi svojih podataka.

Na kraju, obaveštavamo vas da imate pravo da priložite žalbu nadležnom regulatornom organu za zaštitu podataka, a naročito:

Prava lica čiji podaci se obrađuju

Na osnovu Osnovne uredbe o zaštiti podataka važe sveobuhvatna prava lica čiji se podaci obrađuju u vezi sa obradom ličnih podataka. Sledi gruba lista tih prava u svrhu Vašeg informisanja:

 • Pravo na informacije
  – Svako lice čiji lično podaci se obrađuju ima pravo da u bilo kom trenutku dobije informacije o njegovim memorisanim ličnim podacima, kao i da dobije kopiju tih podataka.

 • Pravo na ispravku
  – Svako lice čiji lično podaci se obrađuju ima pravo da zahteva momentalnu ispravku ili dopunu netačnih ličnih podataka koje se odnose na to lice. 

 • Pravo na brisanje
  – Svako lice čiji lično podaci se obrađuju ima pravo da od odgovornog lica zahteva da se konkretni lični podaci izbrišu, ukoliko više ne postoji svrha obrade,
  više ne postoji pravni osnov za obradu (istek ugovora, opoziv saglasnosti).

 • Pravo na ograničenje
  Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da od odgovornog lica zahteva ograničenje obrade, ukoliko:

 • više ne postoji svrha obrade,
 • više ne postoji pravni osnov za obradu (istek ugovora, opoziv saglasnosti).
 • Pravo na prenosivost podataka
  Svako lice čiji lični podaci se obrađuju ima pravo da svoje pružene lične podatke dobije u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, odn. da iste prosledi nekom drugom odgovornom licu bez sprečavanja od strane odgovornog lica, ukoliko se obrada zasniva na saglasnosti ili ugovoru i vrši se elektronski.

Pravo na prigovor

 • Svako lice na koje se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da protiv obrade ličnih podataka koje se na njega odnose, a koja se vrši na osnovu opravdanog interesa, MAISON ADORABLE DOO u slučaju prigovora neće više obrađivati lične podatke, osim ukoliko možemo da dokažemo obavezujuće razloge za obradu, koji su viši u odnosu na interese, prava i slobode lica čiji lični podaci se obrađuju i služe ostvarivanju ili odbrani prava.

 • Pravo na opoziv izjave o saglasnosti
  Svako lice čiji lično podaci se obrađuju ima pravo da u bilo kom trenutku izvrši opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka.

 • Pravo na žalbu organu nadzora
  Imate pravo na žalbu nadležnom organu nadzora u skladu sa članom 77 Osnovne uredbe o zaštiti podataka, ukoliko smatrate da se obradom konkretnih ličnih podataka krše propisi Osnovne uredbe o zaštiti podataka.

Šta se dešava kada nam priložite podatke o trećim stranama?

Pružamo funkcije ili usluge koje zahtevaju od nas da obrađujemo podatke o ličnosti treće strane koje morate da priložite. Ako nam priložite podatke o ličnosti trećih strana, potvrđujete da ste ih obavestili o svrhama i načinu na koji moramo da obrađujemo njihove podatke o ličnosti.
Ukoliko nam treća strana pruži podatke o Vama ili nam ih vi pružite zbog opcije ili usluge koju zahteva neko od naših korisnika, koristćemo ih u svakom slučaju za upravljanje takvom opcijom ili uslugom, u okvirima namena navedenih u ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima, a linkove ka istima uvek ćemo navesti u našim saopštenjima.

Promene politike o zaštiti podataka i kolačićima

Možemo da uvedemo izmene i dopune informacija koje su sadržane u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i kolačićima po sopstvenom nahođenju. Ukoliko to učinimo, obavestićemo Vas različitim načinima putem veb-sajta (na primer, putem banera, iskačućeg ili push obaveštenja) ili možemo čak da Vam pošaljemo obaveštenje na imejl adresu kada je data izmena važna za Vašu privatnost, da biste mogli da pregledate promene, da im pristupite i, ukoliko je to slučaj, da se usprotivite ili da se odjavite sa bilo koje usluge ili funkcije. U svakom slučaju, predlažemo Vam da pregledate ovu Politiku o zaštiti privatnosti i kolačićima s vremena na vreme u slučaju da se unesu manje izmene ili da uvedemo bilo kakva poboljšanja za interakciju, tako da imate mogućnost da uvek dobijete informacije na našem veb-sajtu ili u našoj aplikaciji.

Politika o kolačićima

U ovoj Politici o kolačićima pronaći ćete informacije o tome kako koristimo kolačiće i slična sredstva koja se instaliraju na uređaje naših kupaca i korisnika. U nekim slučajevima upotreba kolačića je povezana s obradom ličnih podataka, pa Vam preporučujemo da pregledate Pravila privatnosti dostupna na našem veb – sajtu ako želite da saznate kako koristimo lične podatke kupaca i korisnika, kao i kako možete da ostvarite svoja prava ili ako želite da pregledate terminologiju koju koristimo za upućivanje na našu platformu (veb-stranica, aplikacija ili fizičke prodavnice).

Informacije o kolačićima

Koristimo kolačiće i slična sredstva da olakšamo Vašu pretragu na veb – sajtu, da steknemo uvid u to kako komunicirate sa nama, u određenim slučajevima, da možemo da vam prikažemo reklame u skladu sa vašim navikama za pretragu. Pročitajte našu Politiku o kolačićima da biste podrobnije razumeli kolačiće i slična sredstva koja koristimo, njihovu svrhu, kako da upravljate željenim podešavanjima, kao i druge informacije koje mogu biti od interesa.

Šta su kolaćići?

Kolačić je mala tekstualna datoteka s podacima o vašem pregledanju ili upotrebi, koju veb-stranica, aplikacija ili neka druga platforma skladišti na Vašem računaru, tabletu, pametnom telefonu ili na bilo kom sličnom uređaju, kao oznaku koja identifikuje uređaj. Kolačići su, na primer, neophodni za lakše pregledanje stranica i omogućuju razumevanje načina komunikacije između korisnika i platforme u cilju dodatnog poboljšanja. Takođe su vrlo korisni za prikazivanje oglasa koji su u skladu sa željenim podešavanjima korisnika, kao i za druge svrhe koje su detaljno opisane u nastavku. Kolačići ne štete Vašem računaru ili uređaju.

Pod pojmom „kolačić” obuhvatamo i tehnologije koje se na sličan način instaliraju na Vaš uređaj i/ili koje na sličan način prikupljaju podatke s uređaja i o uređaju (kao što su flash kolačići, veb-slike za praćenje ili greške, pikseli, HTML5 (lokalno skladištenje) i SDK tehnologije za formate aplikacija. Isto tako, pojam „kolačić” odnosi se i na upotrebu tehnike uzimanja digitalnog otiska, odnosno na one tehnike kombinovanja podataka koje nam pomažu da identifikujemo Vaš uređaj. Ponekad te tehnologije funkcionišu zajedno s kolačićima u svrhu prikupljanja i skladištenja podataka, bilo da bi Vam pružile određene funkcije ili usluge na našoj platformi, bilo da bi Vam prikazale oglašavanje na platformama trećih strana na osnovu Vašeg pregledanja.

Ovo objašnjenje je opšti prikaz onoga što se podrazumeva pod pojmom kolačić samo u informativne svrhe. Kolačići koje posebno koristimo detaljno su opisani u meniju za konfiguraciju kolačića koji je dostupan na našoj platformi.

Koje vrste kolačića postoje?

Pregledajte ovaj odeljak koji pruža opšti pregled vrsta kolačića koji mogu da se koriste u onlajn okruženju. Prema vlasništvu kolačići se mogu podeliti na:

lične kolačiće: to su kolačići koji se šalju na korisnikov računar ili uređaj s uređaja ili domena kojim upravlja sam objavljivač i preko kojeg se obezbeđuje platforma ili usluga koju je korisnik zatražio.

kolačiće treće strane: to su kolačići koji se šalju na korisnikov računar ili uređaj s uređaja ili domena kojim ne upravlja objavljivač, već treća strana koja obrađuje podatke prikupljene kolačićima.


Prema svrsi, kolačići se mogu podeliti na:

Strogo neophodne (tehničke) kolačiće: reč je o kolačićima koji korisniku omogućuju pregledanje veb-stranice, platforme ili aplikacije i upotrebu različitih opcija ili usluga koje na njima postoje, kao što su kontrola saobraćaja, identifikacija podataka ili sesije, pristup odeljcima ili sadržajima ograničenog pristupa, pamćenje elemenata koji čine porudžbinu, izvršavanje porudžbine, upravljanje plaćanjem, kontrola prevara povezanih sa bezbednošću usluge, upotreba bezbednosnih elemenata pri pregledanju, zahtev za registraciju ili učešće u nekom događaju, skladištenje sadržaja za reprodukciju video-zapisa ili zvuka, omogućavanje dinamičnog sadržaja (npr. animacija učitavanja teksta ili slike) ili deljenje sadržaja putem društvenih mreža. Budući da su strogo neophodni, tehnički kolačići preuzimaju se prema podrazumevanim podešavanjima kada omogućuju prikaz platforme ili pružanje usluge koju korisnik zatraži.

Funkcionalne kolačiće i kolačiće za personalizaciju: ovi kolačići omogućuju pamćenje podataka kako bi korisnik pristupio platformi s određenim svojstvima zbog kojih se njegovo iskustvo može razlikovati od iskustva drugih korisnika, kao što su jezik, broj rezultata koji se prikazuje pri pretraživanju, izgled ili sadržaj usluge prema pregledaču koji korisnik koristi ili prema regiji u kojoj pristupa usluzi itd. Neprihvatanje ovih kolačića može dovesti do usporenog rada veb-stranice ili loše prilagođenih preporuka.

Kolačiće za analizu: oni koji dopuštaju utvrđivanje broja korisnika i posećenih odeljka na platformi, kao i kako korisnik s njima komunicira kako bi se izvršila merenja i statistička analiza korisničke upotrebe u svrhu poboljšanja na osnovu te analize podataka o korisničkoj upotrebi platforme ili usluga.

Kolačiće za ciljano oglašavanje: oni koji skladište podatke o korisnikovom ponašanju koji se prikupljaju trajnim praćenjem navika pri pregledanju što omogućuje razvijanje određenog profila kako bi se korisniku prikazala oglašavanja koja su u skladu s njim. Ovi kolačići omogućuju upravljanje, na najefikasniji mogući način, prostorom za oglašavanje koje je objavljivač, tamo gde je to prikladno, uključio samostalno ili u saradnji s trećim stranama.

U koju svrhu se koriste kolačići na našim veb – stranicama?

Kolačići čine značajan deo rada naše platforme. Glavna namena naših kolačića je da Vaše iskustvo pregledanja bude što prijatnije i efikasnije. Na primer, koriste se da zapamte vaše lične postavke (jezik, državu itd.) pri pregledanju i budućim posetama. Takođe koristimo kolačiće kako bismo poboljšali usluge i platformu, kao i da bismo mogli da vam ponudimo oglase koji su u skladu s vašim navikama pregledanja.

Podaci koje prikupe kolačići takođe nam omogućuju poboljšanje platforme procenom statističkih podataka i obrazaca upotrebe (broj poseta, odeljci koje najčešće posećujete, trajanje poseta) kako bismo na statistički način saznali kako korisnici komuniciraju s platformom radi poboljšanja naših usluga i prilagođavanja platforme pojedinačnim interesovanjima korisnika, bržim pretragama itd.

Ponekad možemo da koristimo kolačiće kako bismo prikupili podatke koji nam omogućuju da Vam na našoj platformi, na platformama trećih strana ili na bilo koji drugi način prikažemo oglase zasnovane na analizi vaših navika pregledanja (pregledani proizvodi ili odeljci i sl.).

U svakom slučaju, kolačići koje koristimo nikada neće čuvati osetljive podatke kao što su lozinka, podaci kreditnih ili debitnih kartica i sl.

Kako mogu da upravljam upotrebom kolačića na ovoj online prodavnici?

U meniju za konfiguraciju kolačića, koji je u svakom trenutku dostupan na našoj platformi, možete dobiti sve informacije o kolačićima koji se koriste na ovoj platformi, kao i informacije o svrsi i trajanju svakog od njih i upravljanju kolačićima (ličnim ili kolačićima trećih strana), kako biste mogli da upravljate omogućavanjem ili onemogućavanjem onih kolačića koji nisu strogo neophodni za ispravan rad ove platforme.

U slučaju da pregledate internet, takođe možete onemogućiti upotrebu kolačića na svom pregledaču. U nastavku možete da pronađete uputstva o onemogućavanju na najpopularnijim pregledačima:

Ova mogućnost onemogućavanja upotrebe kolačića može se izvesti u bilo kom trenutku.

Imajte na umu da su upravljanje menijem za konfiguraciju kolačića i opcija onemogućavanja upotrebe kolačića jedinstveni za svaki pregledač koji koristite. Shodno tome, ako konfigurišete kolačiće na određeni način na jednom uređaju i želite da slična podešavanja primenite i na nekom drugom uređaju, moraćete iste opcije da podesite i na tom drugom uređaju.

Kao dodatan korak vezan za kolačiće trećih strana čija je svrha pružanje oglasa koji su u skladu s vašim interesovanjima, imajte na umu da neke treće strane mogu biti članovi nekih od sledećih samoregulativnih programa za ciljano oglašavanje s odgovarajućim opcijama dobrovoljne odjave:

Network Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ko koristi podatke koje kolačići skladište?

Podatke koje kolačići skladište na našoj platformi koristimo isključivo mi, osim kolačića koji su u odeljku 2. navedeni kao „kolačići trećih strana”, a koje koriste i kojima upravljaju spoljni subjekti kako bi pružili usluge u svrhu poboljšanja naših usluga i korisničkog iskustva pri pregledanju naše platforme. Više informacija dostupno je u meniju za konfiguraciju kolačića koji je dostupan u svakom trenutku na našoj platformi.

Za detaljnije informacije o obradi vaših ličnih podataka pri našoj saradnji s trećim stranama i onima koji podležu međunarodnom prenosu podataka savetujemo vam da pročitate Pravila o zaštiti privatnosti dostupna na našem veb – sajtu, kao i pravila o zaštiti privatnosti / podešavanja privatnosti tih trećih strana koje su dostupne na njihovim veb – sajtovima.